-

ปลวก
ปลวกมี 3 วรรณะ คือวรรณะสืบพันธุ์หรือแมลงเม่า , วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน , วรรณะทหาร ซึ่งปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน สายพันธุ์ Coptotermes ที่อาศัยในเขตชุมชนเมือง นางพญาปลวก สามารถผลิตไข่ได้วันละหลายพันฟอง ปลวกกินเซลลูโลส เป็นส่วนผสมในเนื้อไม้

มด
มดมี 3 วรรณะ คือวรรณะมดแม่รังหรือมดราชินี , วรรณะสืบพันธุ์ , วรรณะมดงาน มดมีการติดต่อสื่อสารโดยปล่อยสาร ฟีโรโมน Pheromone ในการนำทาง เตือนภัย และอื่นๆ อาหารของมด คือน้ำหวานและโปรตีน

ยุง
วงจรของยุง เริ่มจากไข่ ฟักเป็นลุกน้ำ ภายใน 2-3 วัน จากนั้นจะเป็นตัวโม่ง ใช้เวลา 2-3วัน และเป็นตัวเต็มวัย ในช่วงแรกตัวเต็มวัยจะหากินน้ำหวานเป็นอาหาร เพราะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ ยุงที่ดูดเลือดคือยุงตัวเมีย มีอายุประมาณ 1-2 เดือน ส่วนยุงตัวผู้ผสมพันธุ์ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็ตาย

หนู
หนูเป็นสัตว์ฟันแทะ เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟัน 2 คู่หน้า บนและล่าง ฟันมีความแข็งแกร่งมาก และขยายพันธุ์ได้เร็วเกือบตลอดปี เติบโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป เพศเมียตั้งท้องนาน 20-23 วัน ออกลูกครอกละหลายตัว หลังคลอดลูก 24 ชั่วโมง แม่หนูสามารถรับการผสมพันธุ์ได้ทันที ในเวลา 1 ปี หนู 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้มากกว่า 1,000 ตัว

แมลงสาบ
แมลงสาบมีวงจรชีวิต 3 ระยะ คือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย ไข่ของแมลงสาบมีปอกหุ้มเรียกว่า ฝักไข่ ในแต่ละฝักมีประมาณ 16-30 ฟอง ชอบวางไข่ในตู้ทึบ ลิ้นชัก กล่องกระดาษ ไข่แมลงสาบจะฟัก ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน เป็นตัวอ่อน เมื่ออายุ 3-4 สัปดาห์ จะมีการลอกคราบและเป็นตัวเต็มวัย ชอบกินอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาล ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว ชอบออกหากินในเวลากลางคืน

แมลงวัน
แมลงวันมีวงจรชีวิต 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย โดยแบ่งตามระยะดังนี้ ระยะไข่ฟักเป็นตัวหนอนภายใน 6-8 ชั่วโมง , ระยะตัวหนอนส่วนใหญ่เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ความชื้นสูง ไม่ชอบแสงแดด และเข้าสู่ดักแด้ในช่วง 1-2 ชั่วโมง และหลัง24 ชั่วโมง ผิวหนังจะแข็งและเป็นสีน้ำตาล จากนั้นใช้เวลาเจริญเติบโต 3-4 วันจึงจะเป็นตัวเต็มวัย สรุป แมลงวันมีวงจรชีวิตนับจากฟักตัวออกมาเป็นไข่จนพัฒนาเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ยอยุ่ในช่วง 6-12 วัน และขึ้นอยุ่กับสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ

      ระบบเหยื่อ Termatrix บริษัทกำจัดปลวก

   ระบบเหยื่อ Termatrix  เหยื่อเทอร์มาทริก กำจัดปลวกตายถึงรัง ไม่มีสารพิษตกค้าง ป้องกันและกำจัดปลวก ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม  
   การทำงานของระบบเหยื่อกำจัดปลวก   TERMATRIX  เหยื่อกำจัดปลวก   TERMATRIX   เทอร์มาทริก จะบรรจุอาหารที่ปลวกชอบ คือ เซลลูโลส ที่ผสมสาร IGR นำมาใส่ในสถานีปลวก
   บริษัทกำจัดปลวกจะใช้เทอร์มาทริกที่ติดตั้งภายในบ้านในจุดที่พบตัวปลวก ปลวกจะลำเลียงอาหารเหยื่อพิษไปยังรังปลวก  จากนั้นปริมาณของปลวกจะค่อยๆลดลง และตายไป และรังปลวกจะล่มสลายในที่สุด

วิธีการจัดการปลวกโดยผู้เชี่ยวชาญ

     บริษัทกำจัดปลวกของเราเป็นองค์กรหรือธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมและกำจัดปลวกที่เจริญรุ่งเรือง มีบริการกำจัดปลวกพื้นที่ไกล้เคียง กำจัดปลวกสระบุรี  กำจัดปลวกเขาใหญ่ กำจัดปลวกอยุธยา กำจัดปลวกลพบุรี นั้งเอง
     การกำจัดปลวกมีความสำคัญเนื่องจากปลวกเป็นแมลงที่สามารถทำความเสียหายต่อโครงสร้างบ้านและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ในคนและสัตว์ได้ด้วยการพาไปถ่ายเชื้อโรคทางต่าง ๆ
     บริษัทกำจัดปลวกเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละลักษณะของโครงสร้างและสภาพแวดล้อมที่มีปัญหา  วิธีการกำจัดปลวกสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธี เช่น ใช้สารเคมี, การใช้กลไกกำจัด, การใช้ธรรมชาติหรือวิธีผสมผสาน.
     การเลือกใช้วิธีการกำจัดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับประเภทของปลวกที่มี  ระดับของการระบาด  ลักษณะของโครงสร้าง และความปลอดภัยของวิธีการนั้น ๆ สำหรับบริษัทกำจัดปลวก  ความประสงค์คือการให้บริการในการกำจัดปลวกอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมปลวกในพื้นที่ที่เป็นปัญหาและพื้นที่ไกล้เคียงในแต่ละจังหวัดที่เราเข้าถึง เช่น กำจัดปลวกสระบุรี  กำจัดปลวกเขาใหญ่ กำจัดปลวกอยุธยา กำจัดปลวกลพบุรี

     ปลวก
ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจพื้นที่เป้าหมายภายในบ้าน  ตามแหล่งสุดเสี่ยง เช่น ห้องน้ำ ขอบบัว  ห้องใต้บันได  ซึ่งวิธีการป้องกันและกำจัดจะมี การใช้สารเคมี และป้องกันกำจัดด้วยระบบเหยื่อ หลักสุขาภิบาล   หมั่นตรวจเช็คบริเวณจุดน้ำรั่วน้ำซึมในตัวอาคาร  เช่นฝ้าเพดาน   เก็บของให้เป็นระเบียบโดยไม่ชิดผนัง และควรจะมีชั้นวางที่ยกสูงจากพื้น  เพื่อไม่ให้พื้นเกิดความชื้น
      การป้องกันและกำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ  เป็นวิธีที่สามารถกำจัดปลวกได้ยกรัง และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย  ใช้วัตถุอันตรายที่ออกฤทธิ์ช้า  ซึ่งมีกลไกในการขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโต ทำให้สามารถลดจำนวนประชากรของปลวกได้  สามารถติดตั้งได้ภายในบ้านที่พบตัวปลวก และติดตั้งสเตชั่นล่อปลวกรอบนอกอาคาร   หากพบปลวกเข้ามารุกราน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการเติมเหยื่อทันที เพื่อให้ลวกนำเหยื่อไปป้อนต่อนางพญาปลวกและปลวกวรรณะอื่นๆภายในรังอีกที
     มด  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภายในอาคารหรือพื้นที่รอบนอกที่มีปัญหา เช่น ห้องครัว สนามหญ้า  ต้นไม้  ซึ่งวิธีป้องกันและกำจัด จะมีการใช้เหยื่อเจลล่อในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีได้   หรือใช้สารเคมีสเปร์ในพื้นที่ที่พบปัญหา หรือปักอัดสารเคมีที่พบรังที่อยุ่รอบนอกอาคาร
หลักสุขาภิบาล   กวาดทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาด  ดูแลไม่ให้มีเศษอาหารตกหล่น  เก็บอาหารไว้ในที่มิดชิด  ซ่อมแซมรอยแตกภายในอาคาร  ฝ้าเพดาน
     ยุง ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการอบควันบริเวณรอบนอกอาคาร Fog หรือตามท่อ ร่องระบายน้ำ  หรืออบละอองน้ำสารเคมีภายในอาคาร เพื่อกำจัดตัวเต็มวัย
หลักสุขาภิบาล  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น ห้ามมีน้ำขังในบริเวณรอบนอก  ตัดหญ้าให้สั้นสม่ำเสมอ   เก็บกวาดใบไม้ในพื้นที่ให้สะอาดเสมอ
     หนู  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจพื้นที่ปัญหาและจุดเสี่ยง  ทั้งภายนอกและภายในอาคาร   วิธีป้องกันและการกำจัด ภายในอาคารทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการวางแผ่นกาวเพื่อดักหนูที่ออกมาหาอาหาร  ในส่วนภายนอกอาคารจะทำการวางสถานีเหยื่อพิษ หรือกรงดักหนู
หลักสุขาภิบาล  จัดระเบียบและทำความสะอาด  เก็บขยะมูลฝอยในที่มิดชิด  ปิดช่องต่างๆของตัวอาคารเพื่อป้องกันหนูเข้ามาภายใน   ตัดหญ้า หรือต้นไม้ให้โล่งสม่ำเสมอ เพื่อลดที่หลบซ่อน 
     แมลงสาบ  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ที่พบปัญหา  วิธีกำจัดและป้องกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญจะวางบ้านแมลงสาบซึ่งมีเหยื่อล่อเพื่อดักและวัดปริมาณของแมลงสาบ  จากนั้นจะทำการหยดเจลล่อในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ เช่น ปลั๊กไฟ เพื่อให้แมลงสาบมากินและตายต่อเนื่องเป็นทอดๆ   ส่วนบริเวณที่เป็นท่อน้ำทิ้ง หรือตามร่องรอยแตกแยกของอาคาร ผู้เชี่ยวชาญจะทำการฉีดสเปร์เคมีทันที
     หลักสุขาภิบาล   ทำความสะอาดล้างคราบสกปรกทุกครั้ง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันของขยะ  ซ่อมแซมปิดรอยร้าวของตัวอาคาร ไม่ควรวางสิ่งของชิดผนัง
     แมลงวัน  ทีมผู้เชี่ยวชาญจะสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์หรือจุดบริเวณที่มีปัญหา  วิธีกำจัดและป้องกัน พื้นที่ภายในอาคาร จะทำการวางเหยื่อล่อ หรือแขวนริบบิ้นกาวเพื่อดักตัวเต็มวัย  หรืออาจมีการอบละอองเคมีน้ำในโรงอาคารที่พบปัญหาเพื่อกำจัดตัวเต็มวัยได้ในอีกวิธีนึง   และสเปร์เคมีในจุดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันเพื่อตัดวงจรที่จะกลายมาเป็นตัวเต็มวัย
     หลักสุขาภิบาล  ล้างทำความสะอาดพื้นที่ทุกครั้งหลังใช้งาน  และปิดฝาถังขยะให้มิดชิด เก็บขยะออกจากพื้นที่ทุกครั้ง

     การกำจัดปลวกมีประโยชน์ทั้งต่อความปลอดภัยและสุขภาพของบุคคล และในทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาโครงสร้างและทรัพย์สินให้มีค่าและปลอดภัย การดูแลและกำจัดปลวกเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้น บริษัท ยูดี เพสท์ อินโนเวชั่นของเราจึงอยากให้บริการกับลูกค้าที่มองเห็นถึงความสะอาดปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเราพร้อมให้บริการกำจัดปลวกหรือแมลงุทุกประเภทในพื้อนที่ต่างๆ ดังนี้ กำจัดปลวกสระบุรี  กำจัดปลวกเขาใหญ่ กำจัดปลวกอยุธยา กำจัดปลวกลพบุรี  ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมคลิกเลย 

-